POP-UP gallery

nederlands · français · english

Art Gallery - Charlotte van Lorreinen

 

> back to list

- the artist(s) Kristien HUBRECHTS
   
- the exhibition BEELD IN LIJN
- used media Grafisch werk, travail graphique
   
- the period 19/11/2022 > 23/12/2022
- vernissage 20 november 2022

Mijn eerste ets drukte ik meer dan 30 jaar geleden. De vrijheid en oneindige mogelijkheden binnen de spelregels van het gutsen , het bewerken van een melkbrik of het krassen in een koperplaat….., dat alles blijft mij inspireren, steeds opnieuw, zoekend . Het is mijn manier om een indruk te geven van wat ik voel, wat mij raakt, hoe ik met de dingen omga. En dan is er die eerste druk…. Steeds weer dat spel van licht en donker , kleur en vorm en telkens een beetje verwonderd zijn om wat de inkt deed met mijn lijnen. Dat is waar ik van hou, dat is wat ik steeds wil blijven ontdekken. Welkom op deze tentoonstelling, hopelijk kan ik ook jou een beetje beroeren.

J'ai imprimé ma première gravure il y a plus de 30 ans. La liberté et les possibilités infinies dans les règles du gougeage, le traitement d'un pot à lait ou le grattage d'une plaque de cuivre….., tout cela continue de m'inspirer, toujours à nouveau, en quête. C'est ma façon de donner une impression de ce que je ressens, de ce qui me touche, de la façon dont je gère les choses. Et puis il y a cette première édition…. Encore et encore ce jeu de lumière et d'obscurité, de couleur et de forme et toujours un peu surpris de ce que l'encre faisait à mes lignes. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai toujours envie de découvrir. Bienvenue dans cette exposition, j'espère pouvoir vous toucher un peu aussi

I printed my first etching more than 30 years ago. The freedom and infinite possibilities within the rules of gouging, processing a milk jug or scratching a copper plate….., all of this continues to inspire me, always again, searching. It's my way of giving an impression of what I feel, what touches me, how I deal with things. And then there's that first edition…. Again and again that play of light and dark, color and form and always being a little surprised at what the ink did to my lines. That's what I love, that's what I always want to discover. Welcome to this exhibition, hopefully I can touch you